Ангажирайте Вяра Иванова

като вокален педагог или консултант по Ваш музикален проект

Освен индивидуални уроци Вяра Иванова предлага и консултации, групови обучения, видео, и онлайн курсове.

Вяра Иванова е на разположение за представяне на вокални работилници или майсторски класове във Вашата организиция: училище/ висше учебно заведение или школа. Ако желаете да ангажирате Вяра Иванова като вокален педагог или консултант по Ваш музикален проект, свържете се директно.

Социални мрежи