Summer Issue 0121

Предизвикателствата пред вокалиста 

от Вяра Иванова 

Чували ли сте репликата: „Ох, как хубаво пееш – звучи толкова лесно, а аз като пробвам – резултатът въобще не ми харесва!“ ?

Да, едно от нещата, които вокалистът трябва да направи е така да изпълни произведението, че публиката да не усети усилието, единствено да почувства емоцията, въплътена в музиката. 

Това, което остава скрито за слушателя, е майсторското навигиране между гласни, съгласни, техните комбинации, акценти, прозодии и смисъла на думите – множество умения, които са нужни, за да я имаме тази лекота на изпълнение. 

Хм. А аз си мислех, че певецът просто си отваря устата и всичко му се получава, от само себе си... 

В тази статия ще обърнем внимание на някои сериозни предизвикателства, пред които сме поставени ние вокалистите. 

  • Работим с инструменти, които не можем да видим и пипнем. В повечето случаи е необходимо да визуализираме или да ползваме помощни материали, за да си представим как функционират. 
  • Инструментите ни са много капризни към околната среда и никак не са лесни за настройване. 
  • Ако попитаме един пианист – как се придвижваш от един тон към друг, дори и начинаещият ще отговори „Ами, натискам този клавиш, а после ето този...“. Ясно като бял ден! Придвижването от един тон към друг при пеенето съвсем не е толкова просто – трябва да вземеш предвид регистриране, интонация, комбинацията от гласни и съгласни в думата, емоцията, тембъра, динамиката, място, на което се пее, моментно състояние на организма ... И пак нямаш гаранция, че ще осъществиш на 100% намерението си. 
  • При вокалния инструмент е много важна координацията между контрола на дъха и работата на гласните връзки. Колко дъх ни е нужен – зависи от конкретното място, а понякога и от конкретното изпяване. 
  • Контролът върху силата, с която пеем – едно от най-сложните за усвояване неща в пеенето. 
  • Понякога ни се налага да пеем легато, дори когато в думите има „неудобни“ гласни, струпване на съгласни или са аранжирани по не-певчески начин в песента. 
  • Трябва да предадем на слушателя емоцията на своето изпълнение. Но как е възможно да запазим самообладание, за да следим и за техническата страна на своето изпълнение, особено, когато изпълняваме авторски произведения, с лични мисли и преживявания, или сме на събития, които ни разчувстват? 
  • Трябва да внушим определени идеи на слушателя, трябва да му предадем едно послание, но и да оставим място за личното му разбиране на произведението. 

И тъй като не всеки вокалист може да се справи с тези предизвикателства сам, намираме подходящ педагог, с когото да учим. 

Кои от тези предизвикателства срещате вие? Срещате ли други? Как се справяте с тях?

Ако имате нужда от вокална консултация или искате да запазите час, пишете ми тук
А в това видео ще научите малко повече за това какво можете да очаквате от урока по пеене с мен: 

До скоро!

Leave a comment