Солфежен клас Ниво 1

Този клас е подходящ за теб, ако: ✔️си начинаещ в солфежа; ✔️имаш теоретични знания, но пееш неточно; ✔️ти е трудно да намираш тона, от който да започнеш; ✔️трудно се ориентираш по инструментала къде да "влезеш"; ✔️трудно "усещаш" ритъма и не си сигурен как да си тактуваш. Солфежът и теорията са много повече от четене, пеене и писане на ноти. Теоретичните ни знания са изключително полезни именно, когато се приложат на практика в нашите музикални занимания.